Producenci
RODO rejestr czynnosci

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

dokonywanych przez

Nazwa administratora „AMPEREK” Andrzej Okrzesik 34-300 Żywiec ul. Kraszewskiego 12

NIP: 553-000-35-69, REGON: 002405936
(„ADO”)

 

e-mail: amperek@amperek.com.pl , nr tel.: 33-861-54-80

 

 

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Kategorie przetwarzanych danych

Cel przetwarzania danych

Kategorie pozostałych odbiorców, którym dane są/będą ujawnione

Przekazanie danych

poza EOG
(nazwa państwa i podmiotu)

Planowane terminy usunięcia kategorii przetwarzanych danych

Klienci sklepu internetowego

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, informacje o składanych zamówieniach i zawartych umowach

Udostępnienie sklepu-internetowego, realizacja zawartych umów

1.      Dostawca platformy e-commerce (Dreamcommerce S.A.)

2.      Dostawcy płatności i banki.

3.      Firmy kurierskie, poczta, operatorzy logistyczni.

4.      Organy administracji publicznej (np. urząd skarbowy).

5.      Osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne.

6.      Biuro rachunkowe.

Nie dotyczy

W zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później – dla zakresu, w którym dane są niezbędne:
1) upływ terminy dochodzenia roszczeń przez strony, w szczególności rękojmi i gwarancji;
2) Wygaśnięcie obowiązku prawnego (w szczególności związanego z rachunkowością)

Osoby, do których kierowane są działania marketingowe

Dane identyfikacyjne, adres e-mail, dane o preferencjach i upodobaniach zakupowych

Marketing

1.      Dostawca platformy e-commerce (Dreamcommerce S.A.).

2.      Osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne.

3.      Dostawcy rozwiązań do marketingu internetowego.

TAK
Facebook Inc - USA

Google LLC – USA

 

W zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później – dla zakresu, w którym dane są niezbędne:
1) wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

2) cofnięcie zgody – w przypadku przetwarzania opartego o zgodę

3) upływ terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń

 

Kontrahenci i dostawcy

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane pracowników – osób występujących w imieniu kontrahentów

 Prowadzenie działalności gospodarczej przez ADO z wykorzystaniem usług świadczonych przez kontrahentów i dostawców

1.      Osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne.

2.      Biuro rachunkowe.

3.      Organy administracji publicznej (np. urząd skarbowy).

Nie

W zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później – dla zakresu, w którym dane są niezbędne:
1) upływ terminy dochodzenia roszczeń przez strony, w szczególności rękojmi i gwarancji;
2) Wygaśnięcie obowiązku prawnego (w szczególności związanego z rachunkowością)

Pracownicy, podwykonawcy, w tym kandydaci

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, przebieg zatrudnienia, dane wymagane przez ZUS i US, informacja o zdolności do pracy, informacje o chorobach (zwolnieniach lekarskich),

Prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu personelu

1.      Osoby współpracujące z ADO w oparciu o umowy cywilnoprawne.

2.      Biuro rachunkowe.

3.      Organy administracji publicznej (np. ZUS, urząd skarbowy).

Nie dotyczy

W zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi później – dla zakresu, w którym dane są niezbędne:
1) upływ terminy dochodzenia roszczeń przez strony, w szczególności rękojmi i gwarancji;
2) Wygaśnięcie obowiązku prawnego (w szczególności związanego z rachunkowością)

 

 

 

 

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa:

ADO stosuje środki bezpieczeństwa adekwatne do przetwarzanych danych osobowych, a także zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

 

Wśród stosowanych przez ADO środków znajdują się:

  • Certyfikat SSL;
  • Niszczarka;
  • Aktualne oprogramowanie antywirusowe;
  • Drzwi zamykane na klucz – atestowane zamki;
  • Hasła dostępowe;
  • Szyfrowanie urządzeń przenośnych;
  • Gaśnica;
  • Zasilanie awaryjne (zasilacze UPS);

 

Szczegółowy opis znajduje się w Polityce Ochrony Danych stosowanej przez ADO.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl